VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) 11.maddesi uyarınca, Veri Sahibi gerçek kişiler, işlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.

Kanun kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiler “Veri Sahibi” olarak tanımlanmış olup ilgili Veri Sahibi, Şirketimize işbu formu doldurup yazılı olarak başvurarak aşağıdaki taleplerini iletebilir:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veri toplama yöntemini öğrenme,
  3. Kişisel verinin hangi amaçla işlendiğini ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile muhafaza edileceğini öğrenme,
  5. İşlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,
  6. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da aktarıldıysa üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen veriler neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktı ise buna itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, işbu formu doldurduktan sonra e-posta adresini ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle berkay@berkayturkkan.com adresine gönderecekleri elektronik posta ile iletebilirler.

Form Bas

BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

E-posta Adresi

 

Telefon Numarası

 

Adres

 

Talep Detayı (Lütfen KVKK madde 11 kapsamındaki talebinizi açıkça yazınız)

 

 

 

Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi detaylı bir şekilde yazınız (örn. öğrenci, üçüncü taraf firma çalışanı vb. )

 

 

 

Merhaba! Tıklayarak Whatsapp üstünden hızlıca bilgi alabilirsiniz.